چرا دسته ای از کشتی گیران 'اسمک دان' در عربستان سعودی گرفتار شدند؟

گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کشتی گیران این تجربه را به عنوان وضعیت 'گروگان گیری' توصیف کرده اند.

ما از جان سینا خواستیم تا برای بازیگران 'F9' نام ها و شخصیت های کشتی را اختراع کند

از وین دیزل تا هلن میرن ، در اینجا نحوه اضافه شدن امتیاز اخیر جان سینا به بازیگران فیلم 'سریع و خشن' در حلقه WWE مشاهده می شود.

ما یک نقد کارشناس کشتی داشتیم که عملکرد بد بانی را در رسلمنیا نقد کرد

'از پرش ، به نظر می رسید که سالهاست این کار را می کند.'

'Fire Pro Wrestling World' برای تمام دلایل بازی های WWE عالی است

همانطور که طرفداران به طور فزاینده ای به سمت کشتی های مستقل و زیر زمینی می روند ، یک بازی کشتی DIY آزادی خود را از WWE ارائه می دهد.