به همین دلیل است که مردان به نظر نمی رسد چالش 'مرکز ثقل' ویروسی TikTok را داشته باشند

در حالی که به نظر نمی رسد اکثر خانم ها برای بیدار ماندن مشکلی دارند ، اکثر مردان روی صورت خود می مانند. اما آیا هیچ علمی مشکوک در پشت این وجود دارد؟

من فیلتر وارونه را در TikTok امتحان کردم تا بفهمم چرا با عزت نفس مردم بهم ریخته است

TikTokers با دیدن وارونه جلوه دادن صورتشان ، دچار بحران شده است. خودم فیلتر نفرین شده را امتحان کردم.

آیا نوشیدن آب کاهو واقعاً به خواب شما کمک می کند؟ من آن را امتحان کردم

TikTokers قسم می خورند با آب کاهو ، هکی عجیب و غریب که قرار است به شما کمک کند تا به خواب بروید.