Chillwave اولین ژانر بزرگ عصر اینترنت بود

راهنمای بهترین آهنگ ها از جنبش های دیرهنگام هنرمندان مه آلود موسیقی پاپ مانند Toro y Moi ، Washed Out و موارد دیگر.