از دست دادن بکر بودن در برابر یک کارگر جنسی می تواند درمانی باشد

پرداخت پول برای رابطه جنسی می تواند به برخی از مردان کمک کند تا با صمیمیت بر مشکلات خود غلبه کنند.

زندگی ناشناس اپراتورهای ارتباط جنسی تلفنی

صحبت از صمیمیت ، پنهان کاری و شگردهای تجارت با زنانی که صدایشان هزاران ارگاسم را به صدا درآورده است.

تورنتو به کارگران جنسی در سالن های مالش بدن اجازه می دهد تا درهای خود را قفل کنند

پیش از این ، كارگران جنسی به دلیل قفل كردن درها ، در معرض خطر سرقت ، حمله و حتی مرگ مجازات می شدند.