Dixie D’Amelio یک جمهوریخواه است ، (لزوماً) از طرفداران ترامپ نیست

معروف ترین خواهر TikTok اصرار دارد که او به دونالد ترامپ رأی نداده است - و ثبت نام رای دهندگان او با این داستان مغایرت ندارد.

معترض کاپیتول لایحه ای را برای کشف تجزیه در تگزاس معرفی می کند

نماینده دولت ایالت كایل بیدرمن گفت كه تگزاسی ها 'حق دارند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.'