این شرکت تجهیزات جاسوسی عجیب و گران قیمت را به پلیس می فروشد

مادربرد کاتالوگ محرمانه ای از ابزارهای نظارتی را که تبلیغات دستگاه های ضبط مخفی مخفی شده در نوشیدنی های انرژی زا ، بخار ، تی شرت و غیره را به دست می آورد.