'Nier Replicant' عجیب کلاسیک را به زیبایی به روز می کند ، اما نمی تواند آن را جایگزین کند

فوق العاده پرداخت شده ، 'Nier Replicant' به ما یادآوری می کند که لبه های ناهموار می توانند به اندازه اهداف مهم باشند.