اوباما سه سال پیش چلسی منینگ را آزاد کرد. چرا او هنوز در زندان است؟

سه سال مانده به روز تخفیف حکم وی ، نگاهی به چگونگی رسیدن اوضاع به اوضاع خود.

نیروی دریایی ایالات متحده دارای حق ثبت اختراعی در زمینه فناوری است که به گفته وی 'مهندسی پارچه واقعیت' خواهد بود

حق ثبت اختراعات بشقاب پرنده نیروی دریایی ایالات متحده به نظر می رسد از یک رمان علمی تخیلی خارج شده است.