فروش LaCroix غیرقانونی در ماساچوست است

این شرکت مجوز لازم برای فروش سلزر را در این ایالت دریافت نکرده است.