این کاملاً رسمی است: نیوزیلند علف های هرز را قانونی نمی کند

نتایج همه پرسی در حال انجام است و بد به نظر می رسد. این چیزی است که اشتباه رخ داده است.

چه چیزی در مورد جنگ خروس دوباره بد است؟

بدیهی است که جنگ خروس یک ورزش خون وحشیانه است. اما آیا این مسئله در مقایسه با مزرعه های کارخانه های تولید مرغ به این بزرگی است؟ آیا واقعاً می خواهیم مردم را به خاطر آن به زندان بفرستیم؟ و چه زمانی آمریکا شروع به دادن جوجه در مورد مرغ ها کرد؟