تالار مشاهیر راک اند رول از بو دادن رنج می برد

با متنوع ترین کلاس نامزدی این سالها با حضور تینا ترنر و جی زی ، سخت است که از دستگاه فروش بلیط موزه عصبانی شوم.