مخترع زن سیاه فراموش شده که انقلابی در پدهای قاعدگی ایجاد کرد

مری بئاتریس دیویدسون کنر یک مخترع خودآموز بود که کمربند بهداشتی ایجاد کرد و در طول زندگی خود پنج حق ثبت اختراع ثبت کرد.