در خانه STAR ، مارشا پی جانسون و سیلویا ریورا خانه ای برای افراد ترانس ایجاد کردند

در خانه STAR ، سیلویا ریورا و مارشا پی جانسون در دهه 1970 آرامگاهی برای دختران ترانس بی خانمان ایجاد کردند. امروز ، ماریا لوپز امیدوار است که میراث آنها را حفظ کند.

افراد ثروتمند در حال خرید ساندویچ بقا در سیلوهای موشکی هسته ای متروک هستند

در حالی که مردم عادی در میان نگرانی های ویروس کرونا ویروس آب و کالاهای کنسروی را ذخیره می کنند ، اعضای 1 درصد آنها در حال تهیه طرح های پشتیبان گرانتری هستند.