آخرین مقاله درباره انگیزه تمرین که امیدوارم همیشه مجبور به خواندن باشید ، آمین

سال نو در راه است.

چگونه حتی می توانم از وزنه برداری شروع کنم؟

سالن بدن سازی مکان ترسناکی است ، به خصوص اگر نمی دانید چه کاری انجام می دهید. یک زن Swole به یک آویزان کمک می کند بفهمد حتی از کجا باید شروع کند.

با وجود سفارشات در خانه ، ورزشگاه ها اجازه نمی دهند که عضویت در آنها لغو شود

چندین زنجیره تناسب اندام هزینه های اضافی را در حین تعطیلات همه گیرانه دریافت می کنند و برخی از آنها حتی دشوارتر از معمول برای انعقاد قرارداد هستند.