اسرار موی گای فییری فاش شده است

'هنگامی که من برای اولین بار با او ملاقات کردم ، او هیچ بز بزی نداشت. موهای تیره ای داشت. همسرش لری اخیراً در میان اسرار دیگر شریک شد.