رپر نئو نازی معروف به یک 'دست راست' عجیب و غریب 'دستگیر شده

هنگامی که پلیس به خانه 36 ساله که از طرفداران نئونازی در ایالات متحده است حمله کرد ، سلاح و یادگارهای رایش سوم پیدا شد.