ظریف ، و نه کاملا مردن ، هنر تعمیر ماشین تحریر

تصویر از طریقدیو کینگ / Dorling Kindersley / Allens Typewriters Ltd. / Science Source Money ماشین تحریر و افرادی که آنها را تعمیر می کنند ، از یک عمر طولانی آرام برخوردار شده اند.

  • مقالات جالب