با جلد خزنده و جلوه خنده دار The Guy Behind Aphex Twin آشنا شوید

ما با جانی کلیتون ، هنرمندی که طعنه های نمایشی و جذاب را در جلد پرونده های Aphex Twin طراحی کرده ، صحبت کردیم.

'بچه A' مهم خواهد بود تا زمانی که جهان یک ظرف غذا وحشتناک است

نامه ای عاشقانه کاملاً بدبینانه به آلبوم رادیو هد 20 ساله که به ما یاد داد چگونه کاملاً ناپدید شویم.