پنج بار که من (به معنای واقعی کلمه) شلوارم را گنگ کردم

در مرحله ای از توسعه ، همه ما خودمان را گله کرده ایم. یا حداقل ، هرکدام از آن ها را برای لذت خواندن شما بازگو می کنم.

من تمام داروهای اینترنتی عجیب و غریب را که در انگلیس باقی مانده است امتحان کردم

و یک بعد از ظهر را با خرخر کردن داروی آنژین گذراند.

'زن سبک و جلف تلنگر' و وسواس روانگردان با مخلوط کردن مواد مخدر

ترکیب داروها هرگز ایده خوبی نیست ، اما این باعث نمی شود بسیاری از افراد این کار را انجام دهند.

آیا ممکن است داغ شدن روی MDMA و کک کردن فک شما برای همیشه؟

ما با دو متخصص صحبت کردیم تا بفهمیم آیا استفاده از سنگین می تواند باعث مشکلات طولانی مدت شود.

من برای علم یک بار کوکائین کاملاً هوشیار کردم

این کار را فقط به دلیل دلیل خوب فقط در حالت مستی انجام می دهید - این یک داروی لذت بخش و بدون بافر الکل نیست.