راهنمای پس از تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی

چه موقع مسدود کنید ، چه موقع بی صدا شوید و چه موقع تله تشنگی بگذارید.

ما یک دسته از متن های فروپاشی وحشی را رتبه بندی کردیم

ما با خواندن انتقادی برخی از پیامهای جدایی ، بررسی کردیم که آیا روش 'خوبی' برای تخلیه شخصی از طریق متن وجود دارد.

چگونه با سابق خود دوست بمانیم

دوست بودن با یک دوست سابق ممکن است سخت باشد. در اینجا چگونگی دانستن زمان نزدیک ماندن ، زمان ترسیم مرز و زمان انصراف داده شده است.

9 بهترین فیلم در Netflix برای از بین بردن جدایی

برخلاف آخرین رابطه شما ، Netflix هرگز به شما آسیب نمی رساند. آن اشک ها را پاک کرده و قلب شکسته خود را با این 9 بهترین فیلم برای تماشای در Netflix اصلاح کنید.