'هنگام تماس تلفنی با بیمار چقدر باید جزئیات خود را انجام دهم؟'

اگر با یک کارفرمای مناسب و معقول روبرو هستید ، نیازی به اثبات بیماری خود ندارید - و این برای سلامت روان نیز صدق می کند.

'آیا باید رزومه خود را برای شرکت هایی که استخدام نمی کنند ارسال کنم؟'

مشاوران شغلی و والدین خوش فکر اغلب این استراتژی را توصیه می کنند زیرا احساس پیشگیری می کند.