جامعه Warhammer 40k در حال تلاش برای از بین بردن جناح راست افراطی خود است

در سالهای اخیر ، بازی فانتزی رومیزی اقلیت کوچک اما پر سر و صدایی از سمت راست را به خود جلب کرده است. در حال حاضر ، اعضای انجمن در تلاشند تا در مورد آن کاری انجام دهند.

پرتاب 'شاخ های فلزی' همان صدا کردن یک کاک است

علامت شاخ فقط به معنای کاری نیست که شما فکر می کنید.