29 روز Weirdo CGI را در 71 ثانیه تماشا کنید

مجموعه جدید Cool Vine 3D World ممکن است عجیب ترین چیزی باشد که در ماه فوریه منتشر می شود.